mini资讯网mini资讯网

mini社会资讯网- vicodintoprx.com
文章58129浏览2945301本站已运行4960

一代美人海兰珠出身凄美诱人荒野求生全明星第一季 到底是若何死的

一代美人海兰珠出身凄美诱人荒野求生全明星第一季到底是若何死的

海兰珠,清太宗皇太极的宠妃,孝端文皇后的侄女,孝庄文皇后的姐姐。为元太祖成吉思汗二弟哈撒尔19世孙女。

天聪八年(1634年),时年二十六岁海兰珠入清宫。而早在定命十年(1625年),她年仅十三岁的mm布木布泰(即孝庄文皇后)就已嫁给了皇太极。海兰珠在此此前可否结婚,前夫何人,无考。

1、崇德元年七月,封爵东宫大福晋,册文曰:奉天承运,宽温仁圣汗制曰,天地奉命而来,既有汗主一代之治,则必有天赐福晋赞襄于侧。汗御极后,定诸福晋之名号,乃古圣汗所定之大典。今我耿直位,当做古圣汗所定大典。我所遇福晋,蒙古科尔沁部博尔济吉特氏,特赐尔册文,命为东宫关雎宫大福晋宸妃。尔务以清廉肃静严厉仁孝谦和之义,谨遵国君福晋训诲,勿违我之至意。

网络配图

2、崇德六年十月,追谥宸妃为敏惠恭荒野求生全明星第一季与元妃,册文曰:奉天承运,宽温仁圣天子制曰,惟尔关雎宫宸妃,侍朕以来,即加优眷,崇德元年七月初旬日已封尔为关雎宫宸妃,今仿古典,复加追增,俾尔淑懿扬于后(礻冀)。故追封为敏惠恭与元妃。庶荒野求生全明星第一季几有知,服我休命。

另据《实录》收拾整顿宸妃毕命先后,太宗追怀吊唁等事:

崇德六年九月十二日,皇太极于征明驻营中闻宸妃有疾。

崇德六年九月十三日,皇太极于晚上卯刻拔营回兵,荒野求生全明星第一季雄师仅留安平贝勒杜度围守锦山,贝勒多铎围守松山。

Internet配图

崇德六年九月十七日,驻扎于旧鸿沟。是夜一鼓,使者报宸妃疾病状况加剧。皇太极即刻其营,派大学士希福,刚林等驰返报信。

崇德六年玄月十八日,希福五更抵达盛景。梅勒章京冷僧机等入大清门,至内门时,宸妃薨逝。皇太极于凌晨卯刻赶到。恸哭不已。以后六日几乎不进饮食,朝夕悲哭。

崇德六年玄月二十三日,多日不食不眠的皇太极昏倒,言语倒置。

崇德六年玄月二十八日,宸妃初祭,本贴所录即为皇太极亲笔所写祝文,皇太极下跪奠酒,宣读祭文。

崇德六年十月二十七日,追封宸妃为敏惠恭和元妃。

网络配图

崇德六年十一日十一日,皇太极因留念宸妃,再次失神痛哭。

崇德七年正月初一日大年节,因宸妃丧,免朝贺,罢宴乐,举国不准作乐。

可以或许看处皇太极的伤心欲绝,一代才子海兰珠就此辞世,结束了凄美的终生。

mini资讯网
上一篇: 一家星巴越南洗剪吹克门店值若干特别多钱 知道答案的网友眼泪掉了下往
下一篇:
扫描微信

最新文章

热门文章

热门标签

隐藏边栏